Zamknij

Login

Zamknij

Zagubione hasło

Zamknij

Zarejestruj się

Regulamin

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej "Warunkami użytkowania") dotyczą każdego korzystania z witryny internetowej Top-Rev (zwanej dalej "witryną"), w tym m.in. www.top-revs.com.

Witryna internetowa jest dostarczana przez Top-Revs, Inc. z siedzibą w Londynie pod adresem The Mille, 1000 Great West Rd, Brentford, TW8 9DW ("Top-Revs"). W niniejszych Warunkach użytkowania słowa "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do Top-Revs.

Korzystając z Serwisu, akceptują Państwo Warunki Użytkowania, łącznie z wytycznymi dla Użytkowników. Jeśli nie akceptujesz tych Warunków Użytkowania, nie możesz korzystać z Serwisu i jesteś proszony o zaprzestanie korzystania z Serwisu. Rejestracja jako użytkownik wymaga wyraźnej akceptacji niniejszych Warunków Użytkowania.

Usługi na stronie internetowej

1. Użytkownik zarejestrowany

1.1 Top-Revs przyznaje użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, odwołalne, ograniczone prawo dostępu i korzystania z Witryny. Aby uzyskać pełny dostęp i korzystać z Witryny, należy utworzyć profil i zarejestrować się jako użytkownik (zwany dalej "Zarejestrowanym Użytkownikiem").

1.2 Użytkownik może zarejestrować w Serwisie tylko jeden profil na osobę. Profil jest osobisty i nie wolno go przekazywać innym osobom.

1.3 Aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem, należy podać hasło. Użytkownik sam wybiera swoje hasło, które musi być używane wraz z adresem e-mail podczas logowania się na stronie internetowej. Alternatywnie, my wysyłamy hasło do Ciebie. Hasło jest osobiste i nie wolno go przekazywać lub w inny sposób udostępniać innym. To Państwo odpowiadają za to, aby hasło nie dostało się w ręce osób trzecich. Jeśli dowiedzą się Państwo, że hasło jest lub mogło być zagrożone, są Państwo zobowiązani poinformować nas o tym. Możemy zmienić hasło i zrobimy to, jeśli istnieje ryzyko, że hasło zostało naruszone lub jest używane z naruszeniem Warunków Użytkowania.

1.4 Podczas procesu rejestracji, musisz wybrać nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika będzie widoczna na stronie internetowej za każdym razem, gdy będziesz pisać lub komentować recenzje lub tworzyć treści generowane przez użytkowników (patrz 2.1 poniżej) na stronie internetowej. Dlatego musisz rozważyć, czy chcesz używać nazwy użytkownika, na podstawie której możesz być zidentyfikowany przez innych. Nazwa użytkownika nie może (i) być obraźliwa lub w inny sposób znieważająca, (ii) zawierać określeń "Gość", "Admin", ".dk", ".com", itp. lub (iii) zawierać cech należących do osób trzecich, w tym nazwisk znanych osób lub nazw osobowych, do których użytkownik nie posiada praw. Użytkownik gwarantuje, że jego nazwa użytkownika nie narusza żadnych praw (w tym praw własności intelektualnej) należących do osób trzecich i/lub odnoszących się do Warunków użytkowania.

1.5 Zmiany nazwy użytkownika mogą być dokonywane wyłącznie przez nas. Jeśli chcesz zmienić swoją nazwę użytkownika, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

1.6 Mamy prawo w każdej chwili, bez uprzedzenia i bez uszczerbku, usunąć, zawiesić lub zmienić Twój profil w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązującego prawa. Po usunięciu profilu Użytkownik nie będzie miał dostępu do usług w Witrynie, które wymagają jego rejestracji i/lub logowania jako Zarejestrowanego Użytkownika. Po usunięciu Twojego profilu zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści generowanych przez użytkownika (patrz 2.1), które zamieściłeś na Stronie.

1.7 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w każdej chwili, bez uprzedzenia i wyjaśnienia, Twojego profilu i treści tworzonych przez użytkownika (patrz 2.1). W tym przypadku nasze wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje bez ograniczeń.

1.8 Nie wolno uzyskiwać dostępu ani podejmować prób uzyskania dostępu do części Witryny wymagających rejestracji użytkownika, jeśli nie jest się Użytkownikiem Zarejestrowanym.

2. Treści generowane przez użytkowników zarejestrowanych

2.1 Niniejszym udzielasz nam ogólnoświatowego, niewyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego, wolnego od tantiem prawa i licencji na publikowanie, wyświetlanie, reprodukcję, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i komercyjne wykorzystywanie wszelkich materiałów, informacji, powiadomień, recenzji, artykułów lub innych rodzajów komunikacji (zwanych dalej "Treścią generowaną przez użytkownika" lub "UGC"), które tworzysz na stronie internetowej jako zarejestrowany użytkownik. Możemy swobodnie wykorzystywać i przekazywać UGC oraz ujawniać UGC osobom trzecim.

2.2 Zarejestrowani Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za UGC, które publikują w Serwisie.

2.3 Zarejestrowani Użytkownicy gwarantują, że wszystkie UGC zamieszczone na Stronie są poprawne i prawdziwe (gdy podają fakty) lub autentyczne (gdy podają opinie).

2.4 UGC musi dotyczyć firmy lub organizacji, od której Zarejestrowany Użytkownik dokonał zakupu lub w inny sposób może udokumentować korzystanie z produktów lub usług tej firmy lub organizacji.

2.5 Nie możesz publikować UGC dotyczących firm, z którymi masz osobiste lub zawodowe relacje.

2.6 Zarejestrowani Użytkownicy nie mogą, ani nie mogą zezwolić żadnej osobie trzeciej na publikowanie na stronie internetowej UGC, które:

  • ma charakter marketingowy lub ma cele marketingowe,
  • jest niezgodne z prawem, zwodnicze, wprowadzające w błąd, oszukańcze, zawierające groźby, obelgi, nękanie, zniesławienie, oszczerstwo, delikt, obsceniczny, pornograficzny lub profanacyjny charakter, ma charakter seksistowski, polityczny lub rasowy, narusza prawa innych osób, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności i/lub prawa do wizerunku,
  • jest obraźliwy lub w jakikolwiek sposób narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy,
  • narusza niniejsze Warunki Użytkowania, w tym Zasady Użytkowania, ujawnia jakiekolwiek dane osobowe innej osoby, w tym nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o karcie kredytowej lub inne informacje, które mogłyby zostać wykorzystane do śledzenia, kontaktowania się lub podszywania się pod tę osobę,
  • ma nielojalny lub niezgodny z prawem cel i/lub treść (lub promuje niezgodne z prawem cele), lub
  • jest technicznie szkodliwy (w tym bez ograniczeń wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub zachowanie).

2.7 Osoby zamieszczające UGC gwarantują w każdym kontekście, że UGC są zgodne z prawem i Warunkami użytkownika. Jeśli Top-Revs otrzyma powiadomienie lub w inny sposób dowie się, że UGC narusza obowiązujące przepisy i/lub Warunki użytkowania, możemy usunąć UGC bez uprzedzenia, a także - w zależności od charakteru naruszenia - możemy poinformować stronę naruszającą i/lub władze o naruszeniu. Nasze prawo do usunięcia nie będzie uzależnione od wyjaśnienia, choć będziemy starali się poinformować Zarejestrowanego Użytkownika o usunięciu i jego przyczynie.

2.8 Użytkownik Zarejestrowany niniejszym przyznaje nam prawo do wszczęcia i podjęcia wszelkich działań prawnych, które uznamy za konieczne w przypadku naruszenia UGC Użytkownika Zarejestrowanego.

Zarejestrowany użytkownik musi zagwarantować nam ochronę przed wszelkimi roszczeniami, które mogą zostać wniesione przeciwko nam w wyniku naruszenia przez zarejestrowanego użytkownika Warunków użytkowania lub obowiązujących przepisów prawa. Zarejestrowany Użytkownik musi zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami i stratami wynikającymi z roszczeń osób trzecich wobec nas, a wynikającymi z UGC Zarejestrowanego Użytkownika.

2.9 Możemy w każdej chwili zażądać od Zarejestrowanego Użytkownika informacji o UGC, w tym dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w UGC, np. dokumentacji potwierdzającej, że UGC jest oparta na rzeczywistym doświadczeniu zakupowym w rzeczywistej relacji klienta z firmą, której dotyczy UGC.

TERMINY OGÓLNE

3. Prawa

3.1 Strona internetowa i usługi oferowane przez nas za pośrednictwem strony internetowej, w tym wszystkie technologie bazowe i prawa własności intelektualnej w nich zawarte, są i pozostają naszą wyłączną własnością, a żadna licencja ani inne prawo nie jest udzielane na żadną z takich technologii bazowych. Jeśli użytkownik dostarczy informacje zwrotne, pomysły lub sugestie dotyczące Strony lub usług oferowanych na Stronie ("Informacje zwrotne"), możemy w pełni wykorzystać takie informacje zwrotne.

3.2 Zawartość Witryny, w tym m.in. prawa własności intelektualnej, tekst, charakterystyka, grafika, ikony, zdjęcia, obliczenia, referencje i oprogramowanie jest lub będzie naszą własnością lub własnością strony trzeciej (innej niż Użytkownik Zarejestrowany) i jest chroniona przepisami prawa amerykańskiego i obowiązującego prawa międzynarodowego, w tym m.in. obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

3.3 Nieautoryzowane kopiowanie, dystrybucja, prezentacja lub inne wykorzystanie Witryny lub jej części stanowi naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych i może skutkować sankcjami cywilnymi i/lub karnymi.

3.4 W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, prawa do swobodnego korzystania z UGC są przenoszone na nas nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i bez ograniczeń terytorialnych, poprzez przekazanie nam UGC.

3.5 Pobieranie i inne cyfrowe kopiowanie treści zawartych na stronie internetowej lub jej części jest dozwolone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba że uzgodniono z nami inaczej na piśmie lub jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

3.6 Wszystkie nazwy firm, znaki towarowe i inne cechy biznesowe w Witrynie są lub będą naszą własnością lub własnością osoby trzeciej (innej niż Użytkownik Zarejestrowany) i mogą być wykorzystywane do celów biznesowych wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody odpowiednio od nas lub właściciela osoby trzeciej.

4. Dane osobowe

4.1 W związku z korzystaniem z Serwisu dokonujemy różnego rodzaju przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się przy przestrzeganiu naszej Polityki Prywatności, którą można uzyskać tutaj: top-revs.com/privacy-policy.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś naszą Politykę prywatności.

5. Zastrzeżenia

5.1 WITRYNA, ZAWARTOŚĆ I USŁUGI OFEROWANE W WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. TOP-REVS WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WITRYNA I USŁUGI MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE, AKTUALIZOWANE, PRZERYWANE, ZAWIESZANE LUB ZAPRZESTANE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI.

5.2 Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek UGC publikowanych w Witrynie. Niezależnie od powyższego, Top-Revs może w każdej chwili zbadać i edytować (w tym anonimizować) UGC, np. jeśli takie działania są (i) podyktowane prośbami osób trzecich, (ii) wymagane przez obowiązujące prawo lub (iii) niezbędne do zapewnienia zgodności UGC z naszymi Wytycznymi dla użytkowników.

5.3 Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treść UGC. Nasz brak odpowiedzialności dotyczy bez ograniczeń wszelkich UGC, w tym UGC, które zostały przez nas zredagowane (patrz 5.2). Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne linki do stron internetowych osób trzecich w UGC, w tym za treść strony, do której linkuje UGC.

5.4 Rekomendacje, recenzje, komentarze itp. dotyczące konkretnych firm, usług, e-biznesów itp. na Stronie są dostarczane przez Zarejestrowanych Użytkowników i nie stanowią naszego poparcia. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treści zawarte w Serwisie. Korzystanie z naszych usług jest pod każdym względem na wyłączną odpowiedzialność Zarejestrowanych Użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność Serwisu.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO W RAMACH KONTRAKTU, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W TYM (I) UTRATY ZYSKÓW, KONTRAKTÓW, OBROTÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB ODZYSKANIA DANYCH, WARTOŚCI FIRMY, NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCE Z AWARII TELEKOMUNIKACJI OSÓB TRZECICH I/LUB INTERNETU, PRZEWIDYWANE OSZCZĘDNOŚCI LUB PRZYCHODY (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE) (II) WSZELKIE STRATY LUB SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOBEC OSÓB TRZECICH (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE) LUB (III) WSZELKIE POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY. NIEKTÓRE STANY I INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

6.2 NASZA CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE UMOWY, WPROWADZENIE W BŁĄD (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA CZY USTAWOWA), CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM ZANIEDBANIE), NARUSZENIE OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, STRONĄ INTERNETOWĄ LUB NASZYMI USŁUGAMI NIGDY NIE PRZEKROCZY STU DOLARÓW ($100.00). PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE ROSZCZENIA ANI DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG ALBO Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NIE MOGĄ BYĆ PRZEZ NIEGO WNIESIONE PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN (1) ROK PO ZDARZENIU PODLEGAJĄCYM ZASKARŻENIU. NIC W WARUNKACH UŻYTKOWANIA NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNEJ ZE STRON ZA SPRAWY, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ANI OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

7. Inne warunki dla użytkowników

7.1 Możemy w każdej chwili, według własnego uznania, poprawić lub zmienić niniejsze Warunki użytkowania. Dołożymy starań, aby powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich takich zmianach. Możemy w każdej chwili, według własnego uznania i bez powiadomienia, zamknąć, zmienić lub zreorganizować stronę internetową. Jako zarejestrowany użytkownik zgadzasz się na przestrzeganie zawsze aktualnych Warunków użytkowania. Wszelkie rewizje lub zmiany Warunków Użytkowania zostaną podane na stronie internetowej. Ponadto będziemy starali się informować Zarejestrowanych Użytkowników o zmianie Warunków Użytkowania. Zarejestrowani Użytkownicy zgadzają się, że dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu zmienionej wersji Warunków Użytkowania jest równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków Użytkowania.

7.2 Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za niezgodną z prawem lub nieskuteczną i z tego powodu nie będzie egzekwowana, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie i egzekwowanie pozostałej części Warunków użytkowania.

8. Termin i wypowiedzenie

8.1 Możemy odebrać Ci prawo do dostępu i korzystania z usług oferowanych na Stronie w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny bez ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli to zrobimy lub jeśli zdecydujesz się usunąć swój profil, wszelkie prawa przyznane Ci w niniejszym dokumencie natychmiast wygasną. Sekcje 2-10 będą obowiązywać po zakończeniu obowiązywania Warunków użytkowania.

9. Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

9.1 Warunki użytkowania oraz relacja między użytkownikiem a Top-Revs podlegają prawu stanu Nowy Jork, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory należy wnosić wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w stanie Nowy Jork, a strony niniejszym wyrażają zgodę na jurysdykcję tych sądów.

10. Polityka w zakresie sporów dotyczących praw autorskich

10.1 Polityką Top-Rev jest (i) blokowanie dostępu lub usuwanie materiałów, które w dobrej wierze uważa za materiały chronione prawami autorskimi, które zostały nielegalnie skopiowane i rozpowszechnione przez któregokolwiek z naszych reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych, dostawców treści lub członków lub użytkowników; oraz (ii) usuwanie i zaprzestanie świadczenia usług osobom, które powtarzają naruszenia. Firma Top-Revs przyjęła politykę dotyczącą naruszania praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act lub DMCA (umieszczoną pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf). Polityka ta jest dostępna na stronie top-revs.com/copyright i zawiera instrukcje dotyczące kontaktowania się z wyznaczonym przez Top-Rev agentem do przyjmowania zgłoszeń o domniemanych naruszeniach ("wyznaczony agent").

11. Różne

11.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania stanowią kompletną i wyłączną umowę między użytkownikiem a Top-Revs dotyczącą korzystania z witryny internetowej i zastępują oraz regulują wszystkie wcześniejsze propozycje, umowy lub inne formy komunikacji.

11.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako tworzenie agencji, partnerstwa lub innej formy wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy nami. Niewymaganie przez nas od Ciebie wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na nasze pełne prawo do żądania takiego wykonania w dowolnym czasie po tym fakcie, ani też nasze zrzeczenie się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie może być traktowane jako zrzeczenie się samego postanowienia. Nie możesz przypisać żadnych praw przyznanych Ci w niniejszym dokumencie, a wszelkie takie próby są nieważne.

12. Kontakt

12.1 Z Top-Revs można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem supp[email protected] lub pod następującym adresem korespondencyjnym:

Top-Revs, Inc,

Mille, 1000
Great West Rd

Brentford, TW8 9DW

pl_PLPolski